Información Programacións Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022-2023

xornada de acollemento terá lugar o luns 5 de xuño, ás 12:00h, no salón de actos do CIFP Ánxel Casal Monte Alto.

Segundo se establece na Disposición adicional segunda da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ” Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional”.

A primeira proba terá lugar entre os días 6 e 12 de Xuño e a segunda proba terá lugar entre o 14 e o 20 de Xuño 2023.

Os horarios publicaranse na páxina web ao longo do mes de Maio.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS
Familia Sanidade
Familia Seguridade e Medio Ambiente
Familia Servizos socioculturais e á comunidade