FAMILIA SANIDADE

CS AUDIOLOXÍA PROTÉSICA

iNFORMACIÓN ACADÉMICA

Familia: Sanidade.
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior.
Horas: 2000
Código: SSAN01
Título: Técnico superior en audioloxía protésica.

OFERTA FORMATIVA

Réxime ordinario: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)
Réxime adultos presencial: Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (de 16:00 a 22:30)

Que se aprende a facer?

Seleccionar e adaptar próteses auditivas realizando a avaliación audiolóxica, o seguimento da persoa usuaria e o mantemento de próteses, así como determinar medidas de protección acústica a partir da avaliación dos niveis sonoros.

En que ámbitos se traballa?

No sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector, en gabinetes audioprotésicos e en prevención de efectos de ruído ambiental.

Que ocupacións se desempeñan?

Técnico/a superior en audioprótese. Técnico/a especialista audioprotesista. Técnico/a en elaboración de moldes e protectores auditivos. Técnico/a en medición de nivel sonoro. Audiometrista.

MÓDULOS

Cales son os módulos deste ciclo?

MódulosHoras
Acústica e elementos de protección sonora187
Atención á persoa hipoacúsica107
Audición e comunicación verbal53
Características anatomosensoriais auditivas292
Elaboración de moldes e protectores auditivos262
Elección e adaptación de próteses auditivas262
Empresa e iniciativa emprendedora53
Formación e orientación laboral107
Formación en centros de traballo384
Proxecto de audioloxía protésica26
Tecnoloxía electrónica en audioprótese267