OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓN

SANIDADE

SERVIZOS Á COMUNIDADE

QUÍMICA

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

MODALIDADES FORMACIÓN

Réxime xeral-ordinario

Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (de 08:30h a 15:00h) ou tarde (de 16:00h a 22:30h)

MODALIDADES FORMACIÓN

Réxime adultos-presencial

Cursando módulos seleccionados polo alumnado en horario de tarde (de 16:00 a 22:30)

MODALIDADES FORMACIÓN

Réxime adultos-distancia

Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exames en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)

SANIDADE

SERVIZOS Á COMUNIDADE

  •  

MODALIDADES FORMACIÓN

FP DUAL

Programa de formación mixta presencial no centro educativo en horario de tarde (de 16:00 a 22:30) e nos centros de traballo segundo o horario laboral fixado pola Empresa.