OFERTA FORMATIVA

FP DUAL
INTENSIVA

PROYECTOS 2024-26

O 1º curso realizarase no 2024-25 e o 2º curso terá lugar no 2025-26 no centro educativo en horario de tarde (de 16:00 a 22:30) e nos centros de traballo segundo o horario laboral fixado pola Empresa.

PROYECTOS 2023-25

O 1º curso realízase no 2023-24 e o 2º curso terá lugar no 2024-25 no centro educativo en horario de tarde (de 16:00 a 22:30) e nos centros de traballo segundo o horario laboral fixado pola Empresa.

SANIDADE