CIFP ANXEL CASAL – MONTE ALTO

ALUMNADO

iNFORMACIÓN pARA O ALUMNADO

Nesta sección da WEB podes atopar toda a información referente ao alumnado do centro, horarios, planos, acceso á aula virtual, plan de convivencia, FCT, ... si botas algo en falta acuerdate que podes comunicarche co centro a través do formulario de consulta que tes nesta WEB.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

FCT

A FCT Son prácticas de carácter non laboral que se desenvolven nun ámbito produtivo real, con contidos consistentes na realización de actividades produtivas propias do perfil profesional.

Indispensable para a obtención do título académico.

Como me organizo?

DATAS - PRAZOS - hORARIOS

O horario de atención ao público na secretaría do CIFP Ánxel Casal- Monte Alto é:

 De outubro ao 20 de xuño:
       De luns a venres de 9.00 a 14.00h.

       Os mércores a secretaría tamén permanecerá aberta de 16.00h a 21.00h.

       Os días non lectivos abrirá en horario de 10.00h a 13.00h


Do 21 ao 30 de xuño e meses de xullo e  setembro:
       De 9.00 a 14.00h.

Mes de agosto:
      De 10.00 a 13.00h.

 De outubro a xuño:
       De luns a venres de:

       9.00 a 14.00h.

       16:00 a 21:00h.