CURSOS E PROBAS

PROBAS DE ACCESO A CICLOS

Probas de acceso

Que son?

Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

Probas de acceso

Cando son?

O calendario coas datas a ter en conta para poder realizar as probas de acceso aos ciclos de Grao Medio e Grao Superior para este ano se atopan na seguinte ligazón: 

Calendario probas acceso 2024

Probas de acceso

GRAO MEDIO

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Información probas de acceso GM_2024

CONVOCATORIA 2024

Probas de acceso

GRAO SUPERIOR

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Información probas de acceso GS_2024

CONVOCATORIA 2024

Probas de acceso

contacta