FAMILIA SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

CS MEDIACIÓN COMUNICATIVA

iNFORMACIÓN ACADÉMICA

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade.
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior.
Horas: 2000
Código: S20004
Título: Técnico superior en mediación comunicativa.

TIPO DE OFERTA - MODALIDADE​

Ordinaria - presencial: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)
Modular completa - semipresencial/distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exámenes en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)

mediacion_comunicativa_baner_2_2

Que se aprende a facer?

Desenvolver intervencións de mediación comunicativa para persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva, que sexan usuarias da lingua de signos española, ou con dificultades de comunicación, linguaxe e fala; así como programas de promoción das persoas xordas e xordocegas usuarias da lingua de signos española, e de sensibilización social, respectando a idiosincrasia das persoas usuarias.

En que ámbitos se traballa?

No sector dos servizos ás persoas xordas, xordocegas, con discapacidade auditiva e con dificultades de comunicación que sexan usuarias da lingua de signos española. Estes servizos recollen os ámbitos asistenciais, educativos, sociolaborais, psicosociais e de apoio nas xestións básicas. Tamén exercen a súa actividade no sector dos servizos á comunidade, nos ámbitos da dinamización comunitaria e na promoción de igualdade de oportunidades con estes colectivos de persoas.

Que ocupacións se desempeñan?

Axente de desenvolvemento da comunidade xorda. Técnico/a en promoción, atención e formación a persoas xordas. Axente dinamizador/ora da comunidade xorda. Mediador/ora social da comunidade xorda. Axente de desenvolvemento da comunidade xordocega. Axente dinamizador da comunidade xordocega. Mediador/ora de persoas xordocegas. Asistente/a de persoas xordocegas. Mediador/ora de persoas con dificultades de comunicación.

MÓDULOS

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos de 1º curso
Horas
Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas 160
Formación e orientación laboral 107
Intervención socioeducativa con persoas xordocegas 133
Lingua de signos 240
Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala 80
Sensibilización social e participación 80
Técnicas de intervención comunicativa 160
Módulos de 2º curso
Horas
Habilidades sociais 123
Primeiros auxilios 53
Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 139
Ámbitos de aplicación da lingua de signos 175
Intervención con persoas con dificultades de comunicación 87
Proxecto de mediación comunicativa 26
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384