FAMILIA SANIDADE

CS AUDIOLOXÍA PROTÉSICA

iNFORMACIÓN ACADÉMICA

Familia: Sanidade.
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior.
Horas: 2000
Código: SSAN01
Título: Técnico superior en audioloxía protésica.

OFERTA FORMATIVA CON INICIO NO CURSO 23-24

FP Dual: Programa de formación mixta presencial: no centro educativo en horario de tarde (de 16:00 a 22:30) e nos centros de traballo segundo o horario laboral fixado pola Empresa.

Curso 23-24
Curso 24-25
FCT+proxecto
Formación no centro educativo
700 h 452 h
Formación na empresa
313 h 231 h 410 h

Que se aprende a facer?

Seleccionar e adaptar próteses auditivas realizando a avaliación audiolóxica, o seguimento da persoa usuaria e o mantemento de próteses, así como determinar medidas de protección acústica a partir da avaliación dos niveis sonoros.

En que ámbitos se traballa?

No sector sanitario público e privado, en empresas privadas do sector, en gabinetes audioprotésicos e en prevención de efectos de ruído ambiental.

Que ocupacións se desempeñan?

Técnico/a superior en audioprótese. Técnico/a especialista audioprotesista. Técnico/a en elaboración de moldes e protectores auditivos. Técnico/a en medición de nivel sonoro. Audiometrista.

MÓDULOS

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos de 1º curso
Horas
Acústica e elementos de protección sonora187
Atención á persoa hipoacúsica107
Características anatomosensoriais auditivas292
Tecnoloxía electrónica en audioprótese
Sección plurilingüe (Inglés)
267
Formación e orientación laboral
Sección bilingüe (Inglés)
107
Módulos de 2º curso
Horas
Audición e comunicación verbal53
Elaboración de moldes e protectores auditivos262
Elección e adaptación de próteses auditivas262
Empresa e iniciativa emprendedora
Sección plurilingüe (Inglés)
53
Formación en centros de traballo384
Proxecto de audioloxía protésica26