COIDANDO O NOSO MAR

Acollemos no centro unha pequena exposición sobre o valor natural e a fraxilidade dos ecosistemas mariños, tendo en conta a incidencia das actividades humanas e dos residuos que xeramos. 

Cómpre promover o respecto polo litoral e os seus recursos!