Acreditación en competencias dixitais para o alumnado de FP

Acreditación en competencias dixitais para o alumnado de FP que esté no 2º curso do réxime ordinario ou que titule no réxime de adultos neste 23-24.

  • Nivel intermedio
  • Data límite 22 maio ata ás 23:59 horas
  • A proba consistirá en 12 preguntas cunha duración máxima de 20 minutos, e para superala terá que ter correctas un 60%.
  • A certificación terá unha validez de 5 anos.
 

Descarga o formulario de inscrición

 

Powered By EmbedPress