DIOP

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL

FINALIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN PROFESIONAL.

Axudar a calquera persoa a tomar una decisión sobre:

 • A súa EDUCACIÓN E FORMACIÓN
 • Xestionar a súa TRAXECTORIA PROFESIONAL

 

¿QUEN PODE SOLICITAR INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN?

Todo o alumnado do centro e calquera persoa allea ao centro interesada na información sobre os estudos e/ou orientación profesional.

Contacta co Departamento de Información e Orientación Profesional a través do enderezo electrónico: orientacion.cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal

TAREFAS ACADÉMICAS

FACILITAR a tarefa académica:

 • Información e orientación personalizada a toda a comunidade educativa, en especial ao alumnado do centro que presenta dificultades no ámbito académico.
 • Apoio ás actividades de información, orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado.

FUTURO PROFESIONAL

MELLORAR e facilitar a inserción e futuro profesional:

 • Información e orientación personalizada a toda a comunidade educativa, en especial ao alumnado do centro que presenta dificultades no ámbito académico.

 

 • Apoio ás actividades de información, orientación e titoría que o profesorado realice no centro co seu alumnado.

 

 • Información, orientación e asesoramiento sobre as diferentes opcións académicas e profesionais.

 

 • Organización e coordinación de actividades, charlas e sesión informativas conducentes a mellorar o coñecemento das oportunidades formativas e laboráis, e para conseguir una mellor inserción laboral.

 

 • Asesoramiento aos participantes no proceso de Acreditación de Competencias (ARA)

 

 • Fomento do emprendemento e promoción do Vivero de Empresas do centro.

 

 • Xestión da Bolsa de Emprego, establecendo canles para que as ofertas de emprego sexan coñecidas polo alumnado.

 

 • Estudos de inserción laboral das familias profesionais que se imparten no centro.

DIVERSIDADE DO ALUMANDO

ATENDER á diversidade do alumnado:

 • Elaboración dos ditames de escolarización do alumnado que presenta alguna necesidade educativa especial.

 

 • Colaboración na detección de problemas de aprendizaxe e na organización e desenvolvemento das medidas de atención á diversidade.

 

 • Seguimento e acompañamento no proceso educativo que presena NEAE de cara a ofrecerlle una resposta educativa de calidade, adaptada ás súas necesidades.

CONTACTO:

CIFP ÁNXEL CASAL – MONTE ALTO
Paseo Marítimo, 47 – 15002 – A Coruña

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO.

As persoas que traballamos neste departamento somos:

 • Xefa do departamento.
 • Membro de Emprendemento.
 • Membro Dpto. Sanidade.
 • Membro Dpto. Servizos a comunidade.
 • Membro Dpto. Servizos a comunidade.
 • Membro Dpto. FOL