FAMILIA SANIDADE

CS DIETÉTICA

iNFORMACIÓN ACADÉMICA

Familia: Sanidade.
Sistema educativo: LOXSE
Grao: Superior.
Horas: 2000
Código: S19003
Título: Técnico superior en dietética.

TIPO DE OFERTA - MODALIDADE

Ordinaria - presencial: Todos os módulos se distribúen en dous cursos académicos en horario de mañá (De 8:30h a 15:00h)

Modular parcial - semipresencial/distancia: Cursando módulos seleccionados polo alumnado a distancia. Titorías e exámenes en horario de tarde (De 16:00 a 22:30h)

Que se aprende a facer?

Elaborar dietas adaptadas a persoas e/ou colectivos e controlar a calidade da alimentación humana analizando os seus comportamentos alimentarios e as súas necesidades nutricionais, así como programar e aplicar actividades educativas que melloren os hábitos de alimentación da poboación, baixo a supervisión correspondente.

En que ámbitos se traballa?

Organización e xestión da súa unidade ou gabinete de traballo, prestación de servizos, control de calidade e educación sanitaria.

Que ocupacións se desempeñan?

Dietista. Técnico en dietética e nutrición. Responsable de alimentación en empresas de cátering. Técnico en hixiene dos alimentos. Consultor en alimentación. Educador sanitario.

MÓDULOS

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos de 1º curso
Horas
Alimentación equilibrada290
Control alimentario185

Fisiopatoloxía aplicada á dietética

215

Formación e orientación laboral

55

Horas á disposición do centro80
Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética80

Relacións no contorno de traballo

55

 

Módulos de 2º curso
Horas
Dietoterapia220
Microbioloxía e hixiene alimentaria220
Educación sanitaria e promoción da saúde
Sección bilingüe (Inglés)
130
Proxecto integrado90
Formación en centros de traballo380