Seccións bilingües 2022-2023

Seccións bilingües 2022-2023 No curso 2022-2023 no CIFP Ánxel Casal- Monte Alto, impartiránse os seguintes módulos como sección bilingüe en inglés: CICLO MÓDULO RÉXIME CS Audioloxía protésica / Prosthetic Audiology Formación e orientación laboral / Labour and Workforce Guidance 1º Réxime ordinario CS Química e saúde ambiental / Chemistry and Environmental Health Saúde e riscos […]