CONVOCATORIA POLOS CREATIVOS

CONVOCATORIA POLOS CREATIVOS A Consellería ven de publicar a ORDE do 21 de abril de 2022 pola que se crea o programa de innovación educativa Polos creativos. Aínda que a convocatoria está principalmente destinada a primaria, secundaria e bacharelato; poderán presentar solicitude os centros que impartan outros ensinos cando o proxecto se atope debidamente adaptado e […]

CONVOCATORIA DE ESPAZOS DE TECNOLOXÍA APLICADA

CONVOCATORIA DE ESPAZOS DE TECNOLOXÍA APLICADA Este programa ven a dar resposta á necesidade de dispor nos centros de Formación Profesional de elementos que simulen as contornas laborais, mediante a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada. O prazo de presentación de solicitudes por sede electrónica abrangue do 16 de marzo ao 4 de abril de […]

PREMIOS PROXECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA, CIENTÍFICA E DIDÁCTICA

PREMIOS PROXECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA, CIENTÍFICA E DIDÁCTICA A Subdirección Xeral de FP ven de publicar a nova convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da FP en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O prazo de presentación […]

CONVOCATORIA DE ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS OU INSTITUCIÓNS

CONVOCATORIA DE ESTADÍAS FORMATIVAS EN EMPRESAS OU INSTITUCIÓNS A formación desenvólvese nos centros de traballo de distintas empresas ou institucións, potenciando o coñecemento directo dos procesos produtivos que se desenvolven nelas. Dentro da relación de empresas que manifestaron o seu interese en participar na convocatoria, figuran varios centros relacionados coas familias profesionais do noso centro, […]