VIOLENCIA DE XÉNERO E A SÚA RESPONSABILIDADE PENAL

Charla de divulgación científica da UDC, impartida por Eva María Souto García á que asistirán o alumnado de 1º e 2º curso de Integración social e 1º e 2º curso de Educación infantil.