Publicada a data, hora e lugar da reunión grupal da fase de asesoramento de Acreditación de competencias de Integración social:

Data: Martes 10 de abril
Hora: 19:15 h
Lugar: Salón de actos do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27430