Publicación de listaxe provisional de solicitudes de probas libres LOE

Período de reclamación: do día 4 ao 6 de maio ata as 13.00 horas, empregando o asistente web para reclamacións ou no centro onde se presentou a solicitude de inscrición. A aplicación Ciclosadmisión permitirá a todas as persoas con solicitude facer unha reclamación cando sexa necesario . Este servizo só estará dispoñible durante os períodos de reclamación establecidos.

Máis información.