PROBAS LINGÜÍSTICAS

ACREDITACIÓN DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NOS NIVEIS B1, B2 OU C1 DESCRITOS NO MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA AS LINGUAS DO CONSELLO DE EUROPA (MCERL)
Se te interesa facer o exame para certificar o nivel B1, B2 ou C1, contacta coa profesora de inglés do CIFP, Mª José Seijo. A matrícula das probas é gratuíta.