Vídeo presentación do CIFP Ánxel Casal dentro do proxecto internacional KA2 PHIL: