VACANTES RÉXIME ORDINARIO PARA PERSOAS ADULTAS.

Publícanse as prazas vacantes do réxime ordinario para ser ocupadas polo réxime de persoas adultas. A matrícula farase no prazo comprendido entre o 9  e as 13.00h do o 23 de setembro, por estrita orde de chegada de solicitudes de maneira presencial na secretaría do centro.