PAGAMENTO TAXAS ACREDITACIÓN

Instrucións para o pagamento das taxasa das fases de asesoramento e avaliación.