MINIPREMIO AOS PROXECTOS EN GALEGO

O Minipremio aos Proxectos en galego da 2ª avaliación do curso é para o Proxecto de atención á infancia DINOLEO, do Ciclo Superior en Educación infantil.

Parabéns ás súas autoras, Vanesa Gato e Andrea Paulos.