SEGUNDA ADXUDICACIÓN 2023 – 2024

Públicanse as listaxes de persoas admitidas en segunda adxudicación curso 2023-2024.