INNOVATECH FP

O CIFP Ánxel Casal – Monte Alto participa en tres retos do InnovaTech FP con alumnado do CS de Química e Saúde Ambiental, o CS de Audioloxía Protésica e o CM de Atención a Persoas en Situación de Dependencia. O pasado 1 de Decembro acudimos á presentación dos retos no CIFP Universidade Laboral.