Iniciativa Xove- Poñede en marcha o voso proxecto

É un programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado que consiste nunha liña
de axudas pensada para que a mocidade podía desenvolver iniciativas e proxectos que reverten na
propia mocidade e na nosa sociedade.

Ten unha liña específica de Iniciativa Xove Emprendedora que permite por en marcha ideas no
ámbito do emprendemento e da empregabilidade.

Quén pode solicitala?
• Grupos Informais de persoas mozas
• Asociacións xuvenís

Cal será a contía?
A contía máxima da axuda solicitada non pode superar os 5.000,00€

Prazo de solicitude?
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia.
“ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa
Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B)“
PUBLICADA O XOVES, 12 DE MAIO DE 2022