Horarios Probas Extraordinarias 2024

Publicación dos horarios de probas extraordinarias para aquel alumnado que teña perda do dereito de avaliación continua no curso 2023-2024. 

Os espazos dispostos para as probas poderán sufrir modificacións. Poderán consultar os definitivos o día da proba no taboleiro de anuncios da entrada ou solicitar a información en conserxería