O vindeiro xoves, 14 de novembro terá lugar no salón de actos, ás 12:00 horas, unha nova edición do Programa Actúa, dentro do Progama EDUEMPRENDE da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Este programa é unha acción que se desenvolve directamente nos centros educativos e consiste en achegar a realidade emprendedora a eles coa presenza activa de persoal técnico do IGAPE e dunha/s persoa/s emprendedora/s que dean a coñecer ao alumnado a súa experiencia persoal, como ferramenta que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

Desenvólvese en dúas fases:

Fase 1: A actividade emprendedora como unha alternativa laboral para o alumnado.

Participación de persoal técnico do IGAPE e presentación dunha/s persoa/s emprendedora/s.

Fase 2: Análise na aula entre o profesorado e o alumnado participante na actividade para obter conclusións

A primeira fase é a que terá lugar o mércores 14 do presente, ten unha duración estimada de 90 minutos, divididos en tres partes de 30 minutos aproximadamente cada unha: