CONVOCATORIA DE CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA

As persoas interesadas poden presentar as solicitudes de inscrición, tanto de cursos presenciais como en liña, a través da plataforma de teleformación da Secretaría Xeral de Política Lingüística antes do 8 de marzo de 2024.