Concurso eduemprende Idea 2021

Que é eduemprende Idea?
É un concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das
ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade
Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.


Esta dirixido o alumnado que este matriculado no curso 2021-2022 nas ensinanzas de formación
profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño sostidas con fondos públicos. Nel o alumnado
pode ser premiado con asesoramento dende o IGAPE, a incorporación a un viveiro de empresas e/ou
unha dotación económica que vai dende os 1.000,00€ ata os 3.000,00€

 

O prazo de presentación de proxectos rematará o videniro día 18 de maio.
Para máis información:
https://www.edu.xunta.gal/fp/concurso-eduemprende-idea-2021