NACE agora.gal, UN PROXECTO DE CONTIDOS DIXITAIS EN GALEGO

Agora.gal é un espazo no que iniciares a navegación diaria en Internet. Ofrece unha porta aberta a todo un universo de contidos, que chegan dende os blogues e medios asociados.

Pódese consultar o tempo ou os datos da COVID, escoitar música, botar un ollo aos youtubeiros/as e poñer a orella nos podcasts. E ademais apoiando ás empresas locais!