A Unión Astronómica Internacional para celebrar o seu centenario organizou unha campaña mundial permitindo que cada país do mundo puxera nome a unha estrela cun exoplaneta asociado. Por iso dende decembro de 2019 hai unha estrela chamada “Rosalía de Castro” e un planeta que orbita ao seu redor que leva por nome “Río Sar”.

Todo o noso agradecemento á Agrupación Ío pola iniciativa e a Martin Pawley por axudarnos a vencellar a literatura e a astronomía.