PROGRAMA INICIA 22-23

A Concellería de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e Emprego do Concello da Coruña, dentro dos Programas de Difusión da Cultura Emprendedora, organiza unha nova edición do Programa INICIA no curso escolar 2022-2023. INICIA é un programa municipal que persegue a difusión e implantación do espírito emprendedor empresarial entre o alumnado dos Centros con Ciclos de Formación Profesional e Ensinos Especiais radicados na nosa cidade.

Os obxectivos do Programa INICIA son os seguintes: 

  • Desenvolver as capacidades emprendedoras do alumnado dos centros de FP e Ensinos Especiais da Coruña

  • Fomentar a difusión e implantación da cultura emprendedora en centros de FP e Ensinos Especiais da Coruña

  • Favorecer e mellorar o desenvolvemento de valores educativos tales como: creatividade, traballo en equipo, solidariedade e autonomía

  • Servir de instrumento de promoción de boas ideas empresariais, proxectos e persoas que os leven a cabo

  • Impulsar e fomentar iniciativas empresariais de interese

  • Apoiar aos/as docentes dos centros educativos na súa tarefa de formación

  • Fomentar iniciativas emprendedoras que repercutan na economía do Concello da Coruña.

O programa consta das seguintes fases:

Fase I.- Formación do alumnado (outubro-febreiro): 

Módulo 1: Presentación e motivación (outubro-novembro)

Módulo 2: Viabilidade. Primeira titorización de proxectos (novembro-decembro)

Módulo 3: Segunda titorización de proxectos (xaneiro-febreiro). Posibilidade online.

Módulo 4: Taller de Presentación de proxectos (febreiro)Voluntario*: Simulación-ensaio de presentación (finais de febreiro)


Fase II.-Entrega de proxectos (primeira semana de marzo). Selección.


Fase III.- Celebración da Feira de Ideas e Premios “Formación para Emprender” (segunda quincena de marzo).

Neste curso participan dous grupos do noso centro: CS de Radioterapia e Dosimetría e CS Imaxe para o diagnóstico, cada un deles cun proxecto de empresa innovador e moi interesante.