Prazas vacantes réxime ordinario

Listaxe de prazas vacantes do réxime ordinario para ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Prazo de matrícula  comprendido entre o 5 e o 8 de outubro (ás 13.00h), por estrita orde de chegada de solicitudes de maneira presencial.