Vos comunico que no DOG núm. 5 do 9 de xaneiro de 2020 publicouse a Orde 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

O certame ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo ente o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Podedes consultar máis información en http://eusumo.gal/convocatoria-certame-cooperativismo-no-ensino-2020